فراخوانی ...
گروه : خبر
در یک رشته پزشکی اعلام شد؛

جزئیات آزمون ملی برای دانش آموختگان خارج/ اعلام حدنصاب قبولی و شرایط برگزاری

در یک رشته پزشکی اعلام شد؛
جزئیات آزمون ملی برای دانش آموختگان خارج/ اعلام حدنصاب قبولی و شرایط برگزاریدستورالعمل اجرایی آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی به منظور ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور منتشر شد و داوطلبان می توانند با توجه به این دستورالعمل اقدام کنند.

به گزارش دانشگاه نیوز ، به نقل از مهر، در راستای اجرای بند 2-3-9 آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور و مصوبات شورای عالی ارزشیابی (به عنوان مرجع قانونی تصویب ضوابط) و با توجه به لزوم برگزاری آزمون ملی جهت فارغ التحصیلان خارج از کشور از زمان تصویب آیین نامه مذکور (88/05/12 مطابق با آگوست 2009) دستور العمل اجرایی آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی اعلام شد.

نحوه معرفی متقاضیان :

معرفی متقاضیان جهت شرکت در مرحله نظری آزمون پس از بررسی مدارک اولیه و تطابق آن با ضوابط آیین نامه ارزشیابی توسط مرکز خدمات آموزشی صورت می پذیرد. پس از قبولی متقاضی در آزمون مرحله نظری، معرفی به دانشگاه های مجری امتحانات عملی به عهده کمیته آزمون ملی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی است.

تبصره : کمیته آزمون ملی با حضور دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، رئیس مرکز خدمات آموزشی و 3 نفر عضو هیات علمی (به پیشنهاد دبیر شورا) و با حکم معاونت آموزشی تشکیل می شود.

مراحل آزمون ملی

آزمون ملی شامل دو مرحله نظری و عملی است که متقاضیان باید به ترتیب زیر در آنها شرکت کنند، قبولی در مرحله نظری آزمون شرط معرفی به مراحل بعدی خواهد بود.

مرحله نظری آزمون : شامل دو بخش علوم پایه و دروس اختصاصی است که سهم نمره علوم پایه 25 درصد و سهم نمره دروس اختصاصی 75 درصد از نمره کل است. مرحله نظری آزمون دو نوبت در سال برگزار می شود. یک نوبت همزمان با آزمون پذیرش دستیار داخل و نوبت دوم در سه ماهه سوم همان سال بر اساس جدول زمانبندی اعلام شده توسط مرکز سنجش خواهد بود.

بخش اول : سئوالات این بخش، منطبق بر محتوای آزمون جامع علوم پایه داخل کشور بوده و در حال حاضر شامل دروس آسیب شناسی، بیوشیمی، فیزیک پزشکی، روانشناسی و مهارت های ارتباطی، انگل شناسی، قارچ شناسی، باکتری شناسی، ویروس شناسی، علوم تشریحی، فیزیولوژی، ژنتیک، ایمنی شناسی، انقلاب اسلامی ایران و اندیشه اسلامی، آناتومی و مرفولوژی دندان، بافت شناسی دهان و دندان، جنین شناسی دهان و دندان است.

حد نصاب قبولی در این قسمت از آزمون در هر دوره مطابق با کمترین حد نصاب قبولی دانشجویان داخل در دو دوره قبل است . متقاضیانی که قبلا در آزمون علوم پایه شرکت کرده و قبول شده اند در صورت ارائه درخواست کتبی می توانند فقط در بخش دوم مرحله نظری آزمون ملی شرکت کنند.

تبصره: منابع این آزمون مطابق منابع درسی اعلام شده در برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی (مصوب چهل و هشتمین جلسه شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 19 تیرماه 91) است.

بخش دوم : این بخش شامل کلیه دروس اختصاصی رشته دندانپزشکی عمومی است. حد نصاب قبولی در این قسمت از آزمون کسب 75 درصد میانگین نمرات قبول شدگان در آزمون دستیاری همان دوره / سال است.

تبصره : منابع این آزمون مطابق منابع درسی اعلام شده در برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی (مصوب چهل و هشتمین جلسه شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 19 تیرماه 91) است.

مجموع حد نصاب قبولی در دو بخش اول و دون ( با احتساب درصد مربوطه) به عنوان حد نصاب قبولی کل آزمون مرحله نظری محاسبه خواهد شد.

تبصره: نتیجه قبولی مرحله نظری آزمون جهت ورود به مرحله عملی، به مدت یکسال معتبر باقی می ماند.

مرحله عملی آزمون: شامل بخش های پره کلینیک، کلینیک و درمان جامع (ارائه خدمات در فیلد) است.

مرحله پره کلینیک : این آزمون به صورت ساختارمند و بر اساس چک لیست استاندارد و معیارهای تدوین شده توسط کمیته آزمون ملی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و با ذکر دقیق Requirement در چهار رشته ترمیمی، اندودانتیکس، ارتودانتیکس و پروتزهای ثابت و متحرک برگزار می شود. زمان برگزاری این آزمون در دو نوبت است که در هر سال تحصیلی مشخص و اعلام می شود.

حدنصاب قبولی در این آزمون کسب نمره حداقل 12 از 20 است.

تبصره : داوطلبانی که در این مرحله (پره کلینیک) موفق به کسب معدل 17 و یا بالاتر شوند از امتحانات کلینیکی حداکثر 3 بخش با تشخیص کمیته آزمون ملی معاف خواهند شد و هزینه این 3 امتحان را نیز پرداخت نخواهند کرد. این قبیل افراد با نظر کمیته آزمون ملی امکان ورود به مرحله بعدی را در همان ترم تحصیلی خواهند داشت.

مرحله کلینیک : در این مرحله متقاضی در تمامی بخش های آموزشی ( شامل دندانپزشکی ترمیمی، اندودانتیکس، پریودانتیکس، پروتزهای دندانی، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان، ارتودانتیکس، بیماریهای دهان و تشخیص و رادیولوژی دهان و دندان) به درمان بیماران پرداخته و مسئولیت تامین بیمار در هر بخش به عهده داوطلب است.

معرفی جهت این مرحله در دو نوبت در هر سال تحصیلی است و متقاضی موظف است پس از قبولی در مرحله پره کلینیک در آزمون این مرحله شرکت کند. کمیته آزمون ملی زمان، ضوابط و معیارهای این آزمون را مشخص و اعلام می کند. حدنصاب قبولی در این آزمون (بر اساس کیفیت درمان انجام شده، مشاهده و مصاحبه توسط اساتید در حین و پایان این مرحله) 12 از 20 است.

مرحله درمان جامع بیماران (ارائه خدمات در فیلد) : در این مرحله متقاضی حداقل به مدت 6 ماه در کلینیک های دندانپزشکی دانشکده های دندانپزشکی یا کلینیک های منتخب زیر مجموعه دانشگاه های علوم پزشکی (منتخب دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی) به منظور ارتقای مهارت های ضروری و آشنایی با نظام سلامت کشور زیرنظر هیات علمی مشخص شده به فعالیت می پردازد و ارزیابی متقاضی در این دوره طی دستورالعمل تنظیمی کمیته آزمون ملی انجام خواهد شد.

تبصره : داوطلبانی که در این مرحله (کلینیک) موفق به کسب معدل 17 و یا بالاتر شوند با نظر کمیته آزمون ملی از گذراندن بخشی از این مرحله (درمان جامع بیماران) معاف می شوند.

محل و نحوه برگزاری آزمون : طرح سئوالات مرحله نظری آزمون به صورت متمرکز و برگزاری آزمونها در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب و با نظارت مستقیم مدیریت های معاونت آموزشی (دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، مرکز خدمات آموزشی و مرکز سنجش آموزش پزشکی) وزارت بهداشت انجام می شود.

مرحله عملی آزمون به صورت غیر متمرکز ولی بر اساس ضوابط و معیارهای مشخص شده از سوی کمیته ملی آزمون دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و توسط دانشکده های دندانپزشکی منتخب دبیرخانه مذکور برگزار می شود و نتایج این مرحله توسط رئیس دانشکده به دبیرخانه گزارش خواهد شد. (اسامی دانشکده ها قبل از برگزاری هر دوره از آزمون ها توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی اعلام خواهد شد).

هزینه شرکت در آزمون ها و همچنین موارد مورد نیاز جهت کار پره کلینیکی و کلینیی (Clinical Requirement) قبل از برگزاری هر دوره از آزمون ها به اطلاع داوطلبان و دانشکده های مجری امتحانات خواهد رسید و تهیه آنها بر عهده داوطلب است.

نمرات مکتسبه داوطلب در مرحله نظری آزمون و ظرفیت اعلام شده از طرف دانشکده های منتخب از جمله ملاک های کمیته آزمون ملی جهت توزیع داوطلبان برای معرفی به مرحله عملی آزمون خواهد بود. تبصره: پس از معرفی داوطلب به دانشکده منتخب امکان تغییر محل آزمون وجود ندارد و عدم حضور داوطلب به منزله انصراف وی خواهد بود.

مرحله بعد از آزمون: پس از طی موفقیت آمیز کلیه مراحل، نتایج توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی جهت طرح در کمیسیون مربوط و ارزشیابی مدرک متقاضی به مرکز خدمات آموزشی اعلام خواهد شد.

تبصره: محدودیتی برای تعداد دفعات شرکت در آزمون وجود ندارد اما در صورت عدم موفقیت داوطلب در امتحانات نظری و عملی مدرک وی قابل ارزشیابی یا معادل سازی نبود و جهت این افراد هیچگونه دوره تکمیلی در نظر گرفته نخواهد شد.

هزینه آزمون: هزینه های شرکت در آزمون های متمرکز در شروع هر سال تحصیلی از طریق مرکز سنجش آموزش پزشکی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید و هزینه های آزمون های عملی توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی تعیین و اعلام خواهد شد.

اگر داوطلب در نوبت اول آزمون ها موفقیت حاصل نکند جهت شرکت در نوبت های بعدی آزمون هر بار 25 درصد به هزینه شرکت در آزمون سال مورد نظر برای آن داوطلب افزوده خواهد شد.

دانش آموختگان رشته دندانپزشکی دانشگاه های خارج از کشور که دارای گواهی قبولی در امتحانات بورد ملی آمریکا و کانادا و آزمون جامع معادل با آزمون های فوق از سایر کشورها در صورت تایید شورای عالی ارزشیابی باشند از شرکت در امتحان ملی معاف می شوند. همچنین مدرک دندانپزشکی فارغ التحصیلان دوره تخصص که دارای بورد تخصصی از کشورهای آمریکا و کانادا، Facharzt از کشورهای آلمان، اتریش و FMH سوئیس، مدارک DES و DIS و DUO  و CES از کشور فرانسه، مدرک DES کشور بلژیک و مدرک FRCS و MRCP و در سطح Senior Registrar و  Specialized Registrar و Registration دائم یا موقت از GMC یا داشتن سمت Consultant از کشور انگلستان به عنوان دکتری در دندانپزشکی تایید می شود.

این دستورالعمل با پیشنهاد دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی در جلسه مورخ 25 اسفندماه 92 شورایعالی ارزشیابی به تصویب رسیده است و جهت ورودی های بعد از آگوست 2009 لازم الاجرا است و ضمنان تمامی مقررات قبلی مغایر با این دستورالعمل لغو می شوند.


خبر | شنبه 16 فروردین 1393 ساعت 11:55

تازه ها
افزایش مستمری بیمه اجتماعی ازدی ماه/معوقات ۹ماه اخیرپرداخت می‌شود
صدای تیراندازی ممتد در آسمان تهران
اخطار؛ این میوه‌ها را با هم نخورید!
معلم زن هوس ران به دام قانون افتاد +تصاویر
توضیح معاون قوه قضاییه درباره ابهامات مطرح شده پیرامون درگذشت هاشمی‌رفسنجانی
با این مواد غذایی به جنگ استرس بروید
رونمایی از دنای جدید و 207 صندوق دار+عکس/ زمان ورود به بازار
به این دلایل با شکم گرسنه نخوابید!
جنازه سرباز جوان در پادگان کشف شد +تصاویر
مردان بعد از تولد فرزند ۲هفته مرخصی تشویقی می گیرند
نماز استغاثه به امام زمان(عج) چیست؟
انهدام باند فحشا و قاچاق دارو در مجتمع ۱۲ واحدی شمال تهران
معرفی هیأت داوران بخش مسابقه تبلیغات و اطلاع‌رسانی جشنواره فیلم فجر
دعایی سفارشی برای پرداخت بدهی
توصیه هایی خواندنی با معتادان بهبود یافته/ روش هایی طلایی برای ترک سیگار!
تیراندازی مرگبار در اراک با پنج کشته+عکس
تشخیص عسل طبیعی از صنعتی ممکن شد
بهترین زمان برای تعویض لاستیک ماشین
انزوا و افسردگی در جوانی نتیجه تنبیه نادرست در کودکی/ راهکار چیست؟
رونمایی از ضریح مطهر علوی و مفروش شدن داخل حرم امیرالمومنین علیه السلام+تصاویر
پربیننده ها
بهترین روش برای سوزاندن چربی پهلوها و شکم!!
شماره تلفن های واحد و مراکز دانشگاه پیام نور
آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد آزاد از امروز
پاسخ به سوالات متداول دانشجویان جدید الورود و آشنایی با برخی از ضوابط دانشگاه پیام نور
10 ماده معجزه گر در لاغری
آدرس و رایانامه مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور
نحوه محاسبه نمره امتحان در دانشگاه پیام نور
در سراسر کشور؛ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی و کاردانی بدون کنکور دانشجو می پذیرند
پاسخ به سوالات متداول دانشجویان جدید الورود
مراحل لازم جهت انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور
  • نظر دهی
مرتبط