فراخوانی ...
گروه : خبر
پاسخ به سوالات متداول دانشجویان جدید الورود و آشنایی با برخی از ضوابط دانشگاه پیام نور

پاسخ به سوالات متداول دانشجویان جدید الورود و آشنایی با برخی از ضوابط دانشگاه پیام نوردانشگاه نیوز، در پی درخواست های مکرر دانشجویان، کلیه موارد ممکن را برای آشنایی دانشجویان جدید الورود با قوانین و شرایط دانشگاه پیام نور، تشریح نمود.

متداول ترین سوالات عبارتند از:

1. پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری در دانشگاه پیام نور به چه صورتی انجام می پذیرد؟

در حال حاضر دانشگاه پیام نور در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری که همه ساله توسط سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می شود، اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. کلیه متقاضیان تحصیل در این دانشگاه علاوه بر شرایط عمومی باید دارای شرایط اختصاصی پیام نور نیز باشند.

2. شرایط پذیرش دانشجو در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور به چه صورتی می باشد و به چند بخش تقسیم می شود؟

 یکی از راه های پذیرش و جذب دانشجو در این دانشگاه، دوره های فراگیر است، در این دوره ها داوطلب پس از ثبت نام و اخذ دفترچه راهنما و شرکت در چند درس عمومی و اختصاصی متناسب با رشته و مقطع تحصیلی و پس از احراز شرایط به دانشجوی رسمی تبدیل وضعیت می دهد. این دوره اختصاصاً دوره دانشپذیری نامیده می شود و پس از تبدیل از دانشپذیر به دانشجو میتوانند ازخدمات آموزشی فوق همانند دانشجویان رسمی بهره مندشوند.درحال حاضراین دوره در دو مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو دارد.

الف)فراگیرعادی

ادامه تحصیل پس ازپذیرش همانند دانشجویان آزمون سراسری است کلیه دارندگان مدارک دیپلم نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی و دارندگان مدارک کاردانی رسمی و بالاتر میتوانند ازطریق این دوره ادامه تحصیل دهند پذیرش در این دوره همانند سایر دوره ها (بجز طرح چندبخشی) بصورت بومی میباشد.

ب)فراگیرآزمون محور و رادیو تلویزیونی(غیرحضوری)

دراین شیوه بومی بودن دانشجو ملاک نمیباشد. دانشجو بسیاری از مطالب را از طریق رسانه و رادیو و تلویزیون فراخواهد گرفت. و دانشجو براساس امکانات برای امتحانات پایان نیمسال به یکی از مراکز/واحدهانزدیک به محل سکونت معرفی میشود.

ج) آموزش الکترونیکی(مجازی)

در این شیوه پذیرش بومی بودن شرط نیست و دانشجو در هر کجای کشور میتواند متقاضی رشته های اعلام شده باشد. دانشجو تحت پوشش دانشگاه استانی خواهدبود و برای آزمون پایان نیمسال به یکی از مراکز معرفی خواهدشد.

3. دانشجویان طرح تجمیع (چند بخشی)به چه دانشجویانی اطلاق می گردد؟

دانشجویان ورودی 86 و مابعد بدلیل اینکه در بعضی رشته ها دانشجو بتواند آسان تر انتخاب واحد نماید و یا تغییر رشته و گرایش بدهد،4ترم اول این رشته ها یکسان میباشد به همین دلیل به آنها تجمیع می گویند.مثال(طرح تجمیع بخش فناوری اطلاعات:مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، مهندسی کامپیوتر-سخت افزار،مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر).


4. آیا طبق قوانین دانشگاه پیام نور تحصیل همزمان در دو رشته مجاز است؟

 •  بر اساس ماده 5 از بخش دوم آئین نامه آموزشی،دانشجو مجاز است با رعایت ضوابط پذیرش دانشجو در یک زمان در دو رشته تحصیلی در دانشگاه و یا علاوه برآن در یکی دیگر از دانشگاهها نیز تحصیل نماید،ولی درحال حاضر بعلت مخالفت سازمان سنجش آموزش کشور امکان ادامه تحصیل در دورشته تحصیلی که از طریق آزمون سراسری دانشجو میپذیرد مقدور نیست(بجز دوره های آزمون محور).با این حال دانشجو میتواند علاوه بر یک رشته تحصیلی از طریق آزمون سراسری دریک رشته دیگر نیز از طریق فراگیر ادامه تحصیل دهد.
 •   تحصیل همزمان با انجام خدمت وظیفه عمومی بلامانع است، دراینصورت شرایط ادامه تحصیل و مقررات وظیفه عمومی به عهده دانشجو است.
 • دانشجویی که در دومین رشته تحصیلی در دانشگاه ادامه تحصیل میدهد، ملزم است شهریه دوره های فراگیر را پرداخت نماید.
 • دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده میکنند، و مایل به تحصیل در رشته دوم نیز می باشند، در این صورت حداکثر سنوات تحصیلی آنها  براساس رشته اول،که برای آن معافیت صادر شده محاسبه میشود،و به محض قطع رابطه تحصیلی بهر علت در رشته اول، در رشته دوم نیز ادامه تحصیل مقدور نخواهد بود، مگر هم زمان با خدمت وظیفه عمومی و یا پس از آن.

 

5. در صورتی که دانشجو عدم مراجعه داشته باشد (از یک تا چندین ترم)چه مواردی را باید انجام دهد؟

 •  دانشجو موظف است در مهلت های تعیین شده برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه نماید و عدم مراجعه به منزله انصراف  ازتحصیل محسوب میشود و دانشجو حق ثبت نام را ندارد.     
 • لغو عدم مراجعه از اولین نیمسال تا پایان سنوات مجاز تحصیل(کاردانی و کارشناسی)بعهده استانها میباشد.
 •  لغو عدم مراجعه دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی تا دو نیمسال قبل از اتمام سنوات مجاز تحصیلی بعهده مراکز استانی است در صورت عدم مراجعه بیش از دو نیم سال دانشجو اخراج و به نظام وظیفه معرفی میشود.
 • صدور مجوز لغو عدم مراجعه و ثبت نام توسط مراکز و یا مراکز استانی حداکثر تا پایان زمان ثبت نام با تاخیر مطابق تقویم دانشگاهی مقدور است، در صورتی که بعد از مهلت فوق صادر شود نیمسال مذکور مرخصی تحصیلی ثبت خواهد شد و انتخاب واحد از  نیمسال بعد مقدور خواهدبود.        
 • پرداخت شهریه برای نیمسال های لغو عدم مراجعه شده الزامی است در اینصورت آن نیمسال ها مرخصی تحصیلی ثبت میشود.
 • ثبت نام از دانشجو بدون لغو عدم مراجعه و کسب مجوز از مراجع ذیصلاح خلاف مقررات آموزشی است.

 6. آیا برای دانشجویان دانشگاه پیام نور کلاس تشکیل می شود؟

    نظام آموزشی در دانشگاه به روش حضوری صورت نمیگیرد و لازم است در ابتدای هر سال تحصیلی به نحو مقتضی موضوع به دانشجویان تازه وارد اعلام شود و منتظر تشکیل کلاس به روش نظام سنتی نباشند در واقع آموزش در این دانشگاه بر محوریت کتاب و دانشجو استوار است با این حال دانشگاه در تلاش است تا بتواند تعداد کلاسها را بیشتر کند و دانشجویان را تشویق به حضور در کلاس نماید.

 

7. آیا در درس های عملی و نظری قبولی در یک بخش نظری یا عملی کفایت می کند؟

  کسب نمره قبولی دریک بخش نظری و یا عملی به منزله معافیت از بخش دیگر نیست،بعبارت دیگر درسهایی که نمره از میانگین بخش نظری و عملی تعیین میشود،کسب قبولی در یک بخش یا بخش دیگر معنی پیدا نمیکند.کسب50 ٪نمره نظری برای احتساب نمره عملی الزامی است.

 

8.آیا حضور در کلاس های دانشگاه پیام نور الزامی است؟

 حضور در کلاسهای رفع اشکال گروهی الزامی نیست و در درسهای عملی آزمایشگاهی و یا درسهای که بخشی از آن عملی است الزامی است و غیبت در بیش از یک چهارم کلاسهای آن به منزله حذف درس می باشد.

 

9.در صورتی که دانشجویی پیش نیاز یک درس را رعایت نکرده باشد،چه اتفاقی می افتد؟

 دانشجو ملزم به رعایت پیش نیازهای اعلام شده در برنامه 9 ترمه می باشد، به هر علت عدم رعایت پیش نیاز به منزله حذف درس پس نیاز است. دانشجو ملزم به رعایت پیش نیازهای اعلام شده در برنامه 9 ترمه می باشد، به هر علت عدم رعایت پیش نیاز به منزله حذف درس پس نیاز است و در صورت عدم رعایت پیش نیاز ،در هر زمان که مشخص شود،درس پس نیاز حذف خواهد شد.

 10.  اگر دانشجویی درس پیش نیاز را انتخاب و از آن نمره مردودی بگیرد آیا می تواند درس پیش نیاز را اخذ نماید؟

 • اگر دانشجویی درس پیش نیاز را انتخاب و از آن نمره مردودی بگیرد، با نظر گروه آموزشی و بخشنامه های اعلام شده می تواند درس پس نیاز را همراه با آن انتخاب و امتحان دهد.
 • درصورت عدم قبولی در درس پیش نیاز، دانشجو موظف است، فقط همان درس مردودی را بلافاصله در ترم های بعدی انتخاب و تکرار نماید و نیازی به انتخاب درس پس نیاز که از آن نمره قبولی گرفته نیست.
 • در درسهای عمومی چنانچه دانشجو از درس پیش نیاز نمره مردودی بگیرد، می تواند درس پس نیاز را همزمان با آن انتخاب و بگذراند.
 • در مواردی که دانشجو درس تطبیقی پس نیاز داشته باشد که هنوز پیش نیاز را نگذرانده است عدم رعایت پیش نیاز بلامانع است.

 11.  در صورتیکه دانشجو در یک درس اختیاری نمره مردودی بگیرد آیا می تواند درس اختیاری دیگری اخذ نماید؟

 در صورتیکه دانشجو در یک درس اختیاری نمره مردودی بگیرد، می تواند از جدول دروس اختیاری درس دیگری را انتخاب و بگذراند با این حال نمره مردودی آن درس نیز در میانگین ترم محاسبه می شود.

 

 12.  در صورتی که دانشجو تعداد واحد مجاز را رعایت نکرده باشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

عدم رعایت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد از انتهای برگ واحد دانشجو می گردد و آموزش مرکز موظف به اجرای آن می باشد.

 

13.  حداکثر واحد انتخابی برای ترم تابستان چند واحد است؟

در ترم تابستان حداکثر تعداد واحد انتخابی ،چه در مرکز و یا مهمان 6 واحد می باشد و دانشجو مجاز به انتخاب تعداد واحد بیشتر نیست.

 

14.  چنانچه میانگین نیمسال قبل دانشجو در زمان انتخاب واحد مشخص نباشد دانشجو چند واحد می تواند اخذ نماید؟

طبق ماده 12 فقط می تواند حداکثر 16 واحد درسی ،با رعایت پیش نیاز انتخاب نماید، هرگونه افزایش و یا کاهش واحد انتخابی نسبت به 16 واحد فوق، بر اساس میانگین نیمسال قبل تا زمان حذف و اضافه باید انجام شود و تا زمان حذف اضطراری،هرگونه اضافه سقف واحد انتخابی از آخرین انتخاب و با رعایت پیش نیازهای درسها حذف و آموزش مرکز نباید اجازه امتحان به دانشجو بدهد.

 

15.  طول دوره و سنوات مجاز تحصیلی در دانشگاه پیام نور به چه صورتی است؟

 • حداکثر مدت مجاز تحصیل برای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 5 سال و برای کارشناسی 10 سال تعیین شده است در صورتیکه دانشجو نتواند در مدت فوق واحدهای دوره را تکمیل نماید از دانشگاه اخراج می شود.
 • برای دانشجویانیکه از معافیت تحصیلی استفاده می کنند حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته 3 سال و برای دوره کارشناسی 5 سال می باشد، درصورت عدم تکمیل سقف دوره در مدت فوق، دانشجو بعنوان اخراجی به حوزه نظام وظیفه معرفی می شود.
 • نکته:میزان معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی از سال 90 از 6 سال به 5 سال تقلیل پیدا نموده است.
   

16.  در دانشگاه پیام نور حذف و اضافه در چه زمانی صورت می گیرد؟

دانشجو می توانند در هر نیمسال تحصیلی فقط در مهلت های تعیین شده کمتر از دو هفته پس از نیمسال تحصیلی، نسبت به حذف اضافه درسهای انتخابی بر اساس تقویم دانشگاهی اقدام نماید.

 

17.  حذف اضطراری در چه زمانی انجام می شود وچه شرایطی می بایست رعایت شود؟

 •  در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا یک هفته به پایان نیمسال یک یا چند درس از درسهای انتخابی را حذف نماید، مشروط به اینکه واحدهای باقی مانده از حد نصاب تعیین شده کمتر نشود در غیراینصورت کل نیمسال حذف خواهد شد.
 •  در صورت حذف نیمسال تحصیلی مرخصی تحصیلی صادر می شود.
 •  شهریه واحد های حذف شده در زمان حذف و اضافه به عنوان بستانکار برای ترم های آتی ثبت میگردد اما شهریه واحد های حذف شده در زمان حذف اضطراری به هیچ عنوان مسترد نخواهد گشت.

 

18.  اگر دانشجویی در امتحان یک یا چندین درس شرکت ننماید آیا نمره درس صفر ثبت می گردد؟

خیر،در صورتی که تعداد واحد از سقف مجاز کمتر نشود غیبت موجه ثبت می گردد و نیاز به ارائه گواهی پزشکی نمی باشد.

 

19.  دانشچویان دانشگاه پیام نور تا چند نیمسال می توانند از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند؟

 •  دانشجو می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
 •  دانشجویی که از معافیت تحصیلی استفاده می کند در دوره کاردانی یک نیمسال و کارشناسی دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند مدت مرخصی تحصیلی جزء حداکثر سنوات دانشجو محاسبه می شود درزمان اخذ مرخصی تحصیلی دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشد در غیر اینصورت عدم مراجعه محسوب می شود.

 20. معیار های ارزیابی دانشجو در امتحانات به چه صورتی می باشد؟

 •   نمره درس بصورت عددی و بر معیار 0 تا 20 تعیین شده و نمره قبولی هر درس 10 می باشد. نمره کلیه درسها اعم از قبولی یا مردودی، در کارنامه ثبت خواهد شد.
 •  برگزاری آزمون پایان ترم الزامی است.
 •  جهت اعمال نمره میان ترم ، کسب حداقل 50% نمره پایان ترم الزامی نیست.و اگر خودخوان باشد نمره پایان ترم نمره نهایی است.
 •  نمره درسهای ترم تابستان، تکدرس و درس های پذیرفته شده فقط در محاسبه میانگین کل دانشجو منظور می شود.

 

21. معدل دانشجو در هر نیمسال به چه صورت محاسبه می شود؟

 •  در پایان هر نیمسال تحصیلی میانگین نمره های دانشجویان در آن نیمسال بنام میانگین نیمسال، ومیانگین نمره های کلیه در سهای گذرانده شده از اول دوره تحصیلی دانشجو تا پایان نیمسال تحصیلی بنام میانگین کل محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.
 •  برای محاسبه میانگین نیمسال تعداد واحدهای هر درس اخذ شده در آن نمیسال تحصیلی در نمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد واحدهای گرفته شده در آن نیمسال تقسیم می گردد.
 •  برای محاسبه میانگین کل تعداد واحد هر درس گذرانده شده تا پایان آخرین نیمسال تحصیلی درنمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد کل واحدهای گذرانده شده تا پایان آخرین نیمسال تقسیم می شود.
 •  نمره درسهای ترم تابستان و درس های پذیرفته شده و نیز تکدرس تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود.

 

22.دانشجوی مشروطی به چه دانشجویی اطلاق می شود؟

اگر میانگین کل دانشجو کمتر از 12 باشد وضعیت دانشجو به دانشجوی مشروطی تبدیل می شود.

 

23. شرایط انتقال در دانشگاه پیام نور چیست؟

 •  شرایط ادامه تحصیل در مرکز مبداء را داشته باشد.
 • حداقل 24 واحد درسی بدون احتساب دروس پیش دانشگاهی گذرانده باشد.
 • میانگین کل حداقل 12 با احتساب نمرات مردودی را کسب نموده باشد.
   نمره آزمون ورودی دانشجو از آخرین فرد پذیرفته شده در مرکز مقصد و در همان رشته و سال در سهمیه مربوط کمتر نباشد.
 •  انتقال دانشجو با موافقت مراکز مبداء و مقصد و تایید مرکز استانی مربوط انجام میشود.
 •  در انتقال،تعداد واحدهای پیش دانشگاهی و معادل سازی شده جز24  واحد فوق محسوب نمیشود.
 •  در زمان انتقال، دانشجو نباید بیش از نصف واحدهای دوره را گذرانده باشد.
 •   انتقال دانشجو درطول تحصیل فقط یکبار مجاز است.
 •  در انتقال دانشجو،از یک مرکز به مرکز دیگر هیچگونه تغییری در درسهای دانشجو انجام نمی شود و کلیه درسهای اخذ شده، گذرانده شده عیناً به مرکز مقصد منتقل می شود.
 •  دانشجویان دوره های فراگیر پس از گذراندن یک ترم تحصیلی بعد از دوره دانشپذیری و 24 واحد درسی میتوانند متقاضی انتقال شوند.
 •  انتقال دانشجو باید قبل از ثبت نام ،مطابق تقویم دانشگاهی صورت گیرد ، در این صورت دانشجو موظف است تقاضای خودرا حداقل 6 هفته قبل شروع نیمسال به مرکز ارائه نماید.


24. شرایط مهمان شدن دانشجو در پیام نور چگونه است؟

 •  مهمان شدن دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی و در آخرین نیمسال تحصیلی ممنوع است.
 •  مهمان شدن دانشجو از سایر دانشگاهها اعم دولتی یا غیر دولتی با موافقت مرکز و دانشگاه مبدا بلامانع است.
 •  دانشجو حداکثر تا کمتر از نصف واحد را میتواند در دیگر مراکز مهمان شود.

 

25. شرایط تغییر رشته در دانشگاه پیام نور چیست؟

 •  در انتقال با تغییر رشته ،دانشجو باید هم شرایط انتقال و هم تغییر رشته را کسب نموده باشد.
 •  دانشجو درطول تحصیل فقط یکبارمیتواند تغییر رشته دهد.
 •  برای تغییر رشته داشتن شرایط زیر الزامی است :
 •  حداقل 24 واحد درسی گذرانده باشد، درسهای پیش دانشگاهی ومعادلسازی شده جزو 24 واحد محسوب نمی شود.(دانشجویان سراسری)
 •  میانگین کل حداقل 12 با احتساب نمرات مردودی را کسب نموده باشد.
   نمره آزمون ورودی دانشجو از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده درهمان رشته همان سال، سهمیه وسال کمتر نباشد.
 •  تغییر رشته از طرح تجمیع به سنتی امکانپذیر نمیباشد.
 •  تغییررشته دانشجویان دوره های فراگیر بعد از ثبت نام وگذراندن یک ترم تحصیلی بعد ازدانشپذیری مقدور است.(دانشجویان فراگیر)
 •  دانشجویان دوره های فراگیر , از طریق شرکت در 2 تا 3درس اختصاصی دوره دانشپذیری رشته ای که متقاضی تغییر رشته می باشد  وکسب نمره 10 و معدل 12 در هر درس میسر است.
 •  درصورت موافقت یا تغییر رشته و ثبت نام در رشته جدید حق بازگشت به رشته قبلی را نخواهد داشت.
 •  تا زمانی که با تغییر رشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلی است.
 •   تقاضای تغییر رشته حداقل شش هفته پیش ازشروع نیم سال تحصیلی باید باشد.
 •  درزمان ثبت نام برای تغییررشته ازطریق بند ج، دانشجو می تواند درسهای فوق را مازاد برسقف انتخاب واحد نماید ویا از رشته قبلی مرخصی تحصیلی بگیرد.
 •  متقاضیان تغییر رشته می بایست از اول تا پابان اردیبهشت ماه فرم های مربوطه را تکمیل نمایند.

 26.تغییر گرایش در پیام نور به چه صورتی انجام می پذیرد؟

 •  چنانچه در دفترچه راهنما رشته های تحصیلی عنوان گرایش قید نشده باشد , گرایش رشته ,محض ویا بدون گرایش است.
 •  در تغییر گرایش هیچگونه تطبیق واحدی صورت نمی گیرد.
 •  در رشته های طرح تجمیع دانشجویان پس از پایان ترم چهارم میتوانند درخواست تغییر گرایش دهند.

 

27. چه زمانی تطبیق واحد برای دانشجویان سراسری انجام می پذیرد؟

  حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریزنمره های تایید شده خود به آموزش مرکز/ واحد می باشد این فرصت قابل تمدید نیست.

 

28. تطبیق واحد برای دانشجویان فراگیر در چه زمانی انجام می پذیرد و شروط تطبیق دروس چیست؟

 •  برای دانشجویان دوره های فراگیر دو نیمسال فوق پس از پایان نیمسال یا نیمسال های دانشپذیری محاسبه می شود.
 •  واحدهای درسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت متبوع یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مورد تایید گذارنده شده باشد.
 •  محتوای آموزشی درس های گذرانده شده قبلی با هشتاد درصد محتوای واحدهای مشابه در رشته جدید مطابقت داشته باشد تشخیص آن بعهده گروه های آموزشی مراکز استانی است.
 •  نمره های دانشجو در هر درس حداقل 10 در معیار صفر تا بیست و معادل آن در سایر معیارها برای دانشگاههای دولتی روزانه، پیام نور، مراکز تربیت معلم، آموزشکده های فنی حرفه ای وغیره باشد.
 •  از مراکز تربیت معلم صرفاً دروس عمومی مطابق جدول ارسالی قابل پذیرش است.
 •  نمره های دانشجو در هر درس حداقل 12 در معیار صفر تا بیست و معادل آن در سایر معیارها برای دانشگاههای غیردولتی اعم از حوزه های علمیه، دانشگاه آزاد، دانشگاه های غیرانتفاعی، شبانه و غیره باشد .
 •  واحد های درسی دوره های معادل و یا دوره های داخلی و پودمانی دانشگاه جامع علمی و کاربردی با احراز شرایط زیر قابل پذیرش است:

a)     دانشجو درس یا درس ها را در دوره معادل دانشگاه پیام نور گذرانده باشد.

b)     دوره های معادل و یا سایر دوره های آموزشی در صورتی برای تطبیق واحد قابل پذیرش است که درامتحان جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت و حد نصاب نمره لازم را کسب نموده باشد.

 •  واحد های گذرانده در دوره های پودمانی دانشگاه جامع علمی و کاربردی بشرط شرکت در امتحان جامع دانشگاه مذکور و ارائه گواهی قبولی با نمره حداقل 12 قابل بررسی و تطبیق می باشد.
 •  بند 5 ماده 55 آیین نامه آموزشی مبنی بر پذیرش حداکثر 50% مجموع واحدهای مصوب فعلی جهت تطبیق واحد ، حذف گردیده و در صورت داشتن سایر شرایط تطبیق کلیه واحدها قابل پذیرش می باشند.
   تعداد واحدهای درس های تطبیقی نباید کمتر از تعداد واحدهای درسی رشته جدید باشد در صورتیکه تعداد واحد کمتر باشد می توان بصورت تلفیقی چند واحد درسی را با یک درس تطبیق نمود در این حالت میانگین نمرات درسهای فوق نمره درس تطبیقی را تشکیل خواهد داد.
 •  کلیه نمرات درس های تطبیقی در میانگین کل محاسبه می گردد.
 • همچنین دانشپذیران مشروط قبل از گذراندن دروس مشروطی خود می توانند درخواست تطبیق واحد نمایند.
  دروس دوره دانشپذیری به هیچ وجه تطبیق ندارد.

 

29. آزمون تک درس و معرفی با استاد در دانشگاه پیام نور چه زمانی و به چه صورت انجام می پذیرد؟

 •  تکدرس زمانی مقدور است که دانشجو فقط یک عنوان برای فراغت از تحصیل داشته باشد.
 •  دروس عملی، آزمایشگاهی و غیره قابل ارائه بصورت تکدرس است.
 •  چنانچه دانشجویی بیش از یک عنوان درسی داشته باشد و در تکدرس شرکت نماید تکدرس مورد قبول نیست.
 •  شهریه دروس تکدرس 50 % شهریه متغییر و شهریه ثابت کامل دریافت میشود
 • چنانچه دانشجویان در یک درس سه بار تکدرس مردود شده باشد بشرط فراغت از تحصیل و حداکثر تا سه عنوان درسی باقی مانده داشته باشد میتوان بصورت معرفی به استاد از ایشان آزمون بعمل آورد.

 

30. آیا دانشجویانی که در کلاس شرکت نکرده اند ملزم به پرداخت شهریه می باشند؟

دانشجویی که انتخاب واحد نموده است اعم از این که در کلاسها و امتحانات شرکت داشته یا نداشته باشد ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر میباشد.

 31. آیا دانشگاه پیام نور یک دانشگاه دولتی است؟

بلی

32.آیا دانشگاه پیام نور به دانشجویان خوابگاه می دهد؟

خیر

33.آیا دانشجویان دانشگاه پیام نور، می تواند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند؟

بلی؛ همانند سایر دانشگاه ها می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند

34.آیا حضور در کلاس های درسی الزامی است؟

خیر؛ به استثناء دروس عملی و آزمایشگاهی، ضمننا دانشجویان از ۶ نمره فعالیت کلاسی بهره مند خواهند شد.

35.کلاس های دانشگاه پیام نور، چه روزهایی تشکیل می شود؟

تلاش بر آن بوده که در روزهای آخر هفته، مخصوصا پنجشنبه و جمعه تشکیل شود. ولی در سالهای اخیر کلاسها تقریبا در تمام طول هفته برگزار می شود و جمعه ها دانشگاه نیز تعطیل می باشد!!!!!!

36.آیا مدرک تحصیلی دانشگاه پیام نور معتبر است؟

بلی؛ مدارک تحصیلی این دانشگاه همانند مدارک تحصیلی سایر دانشگاههای دولتی، معتبر است و برای ادامه تحصیل در داخل و خارج از کشور نیز معتبر است.

مدارک از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری تایید شده می باشد.

37.آیا دانشجویان دانشگاه پیام نور، می توانند از وام دانشجویی استفاده نمایند؟

بلی؛ همانند دانشجویان سایر دانشگاهها، می توانند از وام تحصیلی بهره مند شوند.

38.آیا دانشگاه پیام نور، دانشجوی اخراجی نیز دارد؟

خیر؛ فقط دانشجوی مشروطی دارد. اخراجی به دلیل مشروطی در پیام نور وجود ندارد.

39.آیا تغییر رشته در پیام نور، میسر است؟

بلی؛ تغییر رشته در دانشگاه پیام نور، با شرایط آسان تری نسبت به سایر دانشگاه ها انجام می پذیرید.

40.آیا مدارک دانشگاه پیام نور رسمی است؟

بلی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد.

41.آیا با مدارک تحصیلی دانشگاه پیام نور می توان ادامه تحصیل داد؟

بلی؛ هم در داخل و هم در خارج کشور.

42آیا دانشگاه پیام نور در تمامی گروه های آموزشی دانشجو می پذیرید؟

خیر؛ در حال حاضر در رشته های علوم پزشکی، دانشجو ندارد.

43.آیا کسانی که در سایر دانشگاه ها مدرک کاردانی گرفته اند. ادامه تحصیل آنها در پیام نور به چه شکل است؟

دانشجویان پس از پذیرفته شدن در دانشگاه با ارائه ریزنمرات، تقاضای تطبیق واحد می کنند. واحد های گذرانده شده قابل بررسی و تطبیق است.

44.آیا در دانشگاه پیام نور، شرایط انتقال و مهمان شدن وجود دارد؟

بلی

45.آیا دانشگاه پیام نور، شرایط استخدامی بعد از فارغ التحصیلی دارد؟

با توجه به معتبر بودن مدرک این دانشگاه همه ارگان ها در صورت نیاز، فارغ التحصیلان این دانشگاه را استخدام می نمایند.

46.آیا در دانشگاه پیام نور، مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، در تمامی رشته ها دایر است؟

در حال حاضر در تمامی رشته ها دایر نمی باشد.

47.آیا می توان بدون گذراندن پیش دانشگاهی، وارد دانشگاه شد و در آزمون ثبت نام کرد؟

خیر؛ شرط ورود به دوره های فراگیر مقطع کارشناسی دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی یا کاردانی می باشد.

48.آیا دانشجویان فعلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی داخل و خارج از کشور (دولتی، غیردولتی) می توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری برای ورود به دانشگاه یا دوره های فراگیر شرکت کنند؟

بلی.

49.آیا در دانشگاه پیام نور، تحصیل همزمان با انجام خدمت وظیفه عمومی امکان پذیر است؟

بلی –البته این موضوع در حال حاضر از طرف سازمان نظام وظیفه ممنوع اعلام شده است.

50.آیا می توان همزمان در دو رشته مختلف در دانشگاه تحصیل نمود؟

بلی . در پیام نور نیز می توان به صورت همزمان در ۲ رشته تحصیل کرد.به شرط آنکه یک رشته از طریق ورودی کنکور سراسری باشد و یک رشته از طریق ورودی فراگیر پیام نور باشد.

51.آیا برنامه های درسی و سرفصل دروس مطابق با سرفصل وزارت علوم تحقیقات و فناوری است؟

بلی

52.آیا در صورتی که دانشجویی نتواند ادامه تحصیل دهد مدرکی دال بر گذراندن تعداد واحدهای گذرانده شده و یا مدرک کاردانی داده می شود؟

بلی

53.با توجه به جدول مراکز و واحدهای دانشگاه، در صورتی که مرکز یا واحد انتخابی ستاره دار باشدو احیانا امکان ارائه آموزش را نداشته باشد تکلیف دانشجو چیست؟

طبق مقررات مربوط دانشجو برای ادامه تحصیل به نزدیکترین مرکز یا واحد آموزشی معرفی میشود.

54.فرق واحد با مرکز چیست؟

از نظر نوع آموزش و عملکرد تفاوتی ندارند. اطلاق عناوین مرکز یا واحد، براساس ساختار اداری دانشگاه است.

55.در صورتی که در جدول مربوط به شهرهای تحت پوشش، نام منطقه ای یا شهر قید نشده باشد، ولی نزدیک به مرکز یا واحد دانشگاه باشد آیا می تواند به عنوان منطقه تحت پوشش آن مرکز یا واحد محسوب شود؟

منظور از شهرستان تحت پوشش، کلیه مناطقی است که در فاصله تقریبی ۱۲۰ تا ۱۶۰ کیلومتری هر مرکز یا واحد دانشگاه قرار دارند. در جدول فوق نیز فقط نام شهرستان ها و نقاط شهری مرکز یا واحد مربوط نوشته شده است شرکت داوطلبان از مناطق همجوار بلامانع است بدیهی است دانشگاه به دلیل بومی پذیری فاقد هر گونه امکانات خوابگاهی و اقامتی می باشد.

56.آزمایشگاه ها و کارگاه ها در دانشگاه پیام نور چگونه تشکیل می شوند؟

در حال حاضر نه تنها در غالب مراکز و واحدهای دانشگاه، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی وجود دارد. بلکه برخی از مراکز و واحدهای دانشگاه مجهز به آزمایشگاه ها و کارگاه های پیشرفته ای نیز می باشند.برخی از کلاس های آزمایشگاهی و کارگاهی نیز در آزمایشگاه های استانی تشکیل می شود. رشته های علوم پایه و مهندسی در دانشگاه از سطح فناوری آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی مناسب برخوردارند.

57.دانشجویانی که از طریق دوره های فراگیر وارد می شوند با دانشجویانی که از طریق آزمون سراسری پذیرش می شوند چه تفاوتی دارند؟

هر دو گروه برای ورود به دانشگاه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور پذیرش می شوند و از معافیت نظام وظیفه، برخوردارند. برنامه های درسی هر دو گروه مشابه بوده لیکن پذیرفته شدگان فراگیر یک نیمسال تحصیلی جلوتر بوده و واحدهای نیمسال اول تحصیلی را در دوره دانشپذیری گذرانده و در امتحانات ورودی نمره لازم را کسب نمده اند. اعتبار مدارک فارغ التحصیلان هر دو گروه برای ادامه تحصیل و اشتغال یکسان است.

تفاوت دانشجویان سراسری و فراگیر در میزان پرداخت شهریه آنان می باشد.
 

58.واحدهای دولتی تحت نظارت چیست؟

دانشگاه برای توسعه ظرفیت و پذیرش دانشجو در تعدادی از رشته های پر متقاضی در بسیاری از مراکز استان های پر جمعیت، علاوه بر ارائه آن رشته در مرکز یا واحد خود،با استفاده از امکانات سایر دانشگاه ها و موسسات دولتی نسبت به ارائه آن رشته اقدام کرده است آموزش در این واحد ها تفاوتی با آموزش در دیگر مراکز و واحدهای دانشگاه ندارد.

59.آزمونهای پایان نیمسال دانشگاه، چگونه برگزار می شود؟

برای کلیه دانشجویانی که در یک ماده درسی ثبت نام نموده اند. در هر یک از مرکز یا واحد دانشگاه در یک زمان آزمون سراسری برگزار می شود. تصحیح اوراق در اغلب موارد بصورت کامپیوتری انجام گرفته و نتایج بلافاصله همراه با پاسخنامه دانشجو و کلید سوالات اعلام می شود.

60.سوالات آزمونهای پایان نیمسال تحصیلی دانشگاه چگونه است؟

تستی؛ تشریحی و تستی؛ تشریحی

61.آیا تحصیل در دانشگاه پیام نور سخت است؟

دانشگاه پیام نور تلاش دارد در ارائه آموزش و انجام سنجش، استانداردهای لازم را به منظور آموزش دانشجویان توانمند، در نظر گیرد. سوالات آزمونها غالباً از استانداردهای لازم برخوردار است ضوابط جدید پیش بینی شده نیز این امکان را فراهم آورده، که ضمن حفظ کیفیت آموزشی ، فرآیند تحصیل تا فارغ التحصیلی دانشجویان، تسهیل شود.

62.دانشگاه در ارائه آموزش ، از چه شیوه هایی استفاده می کند؟

کلاس های درس نیمه حضوری با استفاده از بالاترین تکنولوژی آموزشی، از جمله نمایشگر پاورپوینت، ویدئو پروژکتور، DVD Player ، CD های چند رسانه ای و الکترونیکی، کلاس های رفع اشکال فردی، کتاب های خود آموز، آزمایشگاه ها و کارگاه ها، کلاس های آموزشی الکترونیکی و شیوه آموزش خودخوان ارائه می شود.


 63. آدرس سایتهای اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور چیست؟

 سایتهای اطلاع رسانی دانشگاه به شرح ذیل می باشد. به دانشجویان عزیز توصیه می شود آخرین اخبار و اطلاعیه ها را در طول تحصیلات از این سایتها دریافت نمایند.

 

سایت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور      

www.pnu.ac.ir

سیستم جامع دانشگاهی گلستان http://reg.pnu.ac.ir

پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز

www.daneshgahnews.com

 

 

 
 

این پست، تقدیم به آقای بهداد     


خبر | پنج‌شنبه 13 مهر 1391 ساعت 6:51

تازه ها
حدیثی تکان‌دهنده برای صاحبخانه‌ها
گیاه ضد سرماخوردگی
حیوانات عجیبی که پوست شیشه‌ای دارند! +تصاویر
نشانه‌های جسمانی ابتلا به افسردگی
ایران خودرو و پژو خودروی جدید می سازند (+جزئیات و زمان عرضه)
خبری بد برای افرادی که نزدیک بزرگراه زندگی می کنند
داروهایی با اثر منفی بر میل جنسی!
لطفا از گفتن این کلمات به همسرتان به شدت پرهیز کنید
فلفل تند قرمز موجب افزایش طول عمر می شود
آنچه از عروسی فرزندان رهبر انقلاب نمی‌دانید + فیلم
معجزه سرکه سیب برای موی سر
پرمصرف ترین کلمات رمز اینترنتی ۲۰۱۶/ ۱۰ رمزی که سریع هک می شوند
خوردن این معجون به صورت ناشتا باعث لاغری می شود
افزایش مستمری بیمه اجتماعی ازدی ماه/معوقات ۹ماه اخیرپرداخت می‌شود
صدای تیراندازی ممتد در آسمان تهران
اخطار؛ این میوه‌ها را با هم نخورید!
معلم زن هوس ران به دام قانون افتاد +تصاویر
توضیح معاون قوه قضاییه درباره ابهامات مطرح شده پیرامون درگذشت هاشمی‌رفسنجانی
با این مواد غذایی به جنگ استرس بروید
رونمایی از دنای جدید و 207 صندوق دار+عکس/ زمان ورود به بازار
پربیننده ها
بهترین روش برای سوزاندن چربی پهلوها و شکم!!
شماره تلفن های واحد و مراکز دانشگاه پیام نور
آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد آزاد از امروز
پاسخ به سوالات متداول دانشجویان جدید الورود و آشنایی با برخی از ضوابط دانشگاه پیام نور
10 ماده معجزه گر در لاغری
آدرس و رایانامه مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور
نحوه محاسبه نمره امتحان در دانشگاه پیام نور
در سراسر کشور؛ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی و کاردانی بدون کنکور دانشجو می پذیرند
پاسخ به سوالات متداول دانشجویان جدید الورود
مراحل لازم جهت انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور
 • تصاویر مرتبط
 • نظرات (240)
 • نظر دهی
مرتبط